cykler på nørrebro

Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Det er et styrende princip i Operates forretning, at virksomheden agerer ansvarligt, etisk og naturligvis lovligt. Hvis en medarbejder oplever brud på lovningen og/eller Operates Code of Conduct, er det altid mu-ligt at kontakte den administrerende direktør eller bestyrelsesformanden anonymt. 

Operate opfordrer desuden alle kunder, medier eller samarbejdspartnere til at underrette os om enhver uetisk eller ulovlig handling begået – eller mistænkt – af vores medarbejdere.