En plads med mennesker set ovenfra

Masterclass i systemisk forandring

Bliv forandringsleder! Tag fat på samfundets store sociale og grønne udfordringer med systemiske forandringsmetoder og partnerskaber.

En stor gruppe unge hverken trives eller lærer nok i skolen. Klima- og biodiversitetskrisen spidser til, uden at der handles tilstrækkeligt og hurtigt nok. Grænseoverskridende kriminalitet og sikkerhedstrusler slår ned og skaber utryghed i det lokale. Dette er blot nogle af de samfundsproblemer, vi står overfor.

Det er problemer, der kalder på systemiske forandringer. De kan ikke løses af én aktør med et enkelt greb. De kræver dyb forståelse af problemets kompleksitet, langsigtede og ambitiøse visioner, og partnerskaber der bringer de rigtige kræfter sammen om at skabe løsninger. 

Altinget og forandringsbureauet Operate tilbyder masterclass i systemisk forandring for dig, der ønsker at blive i stand til at arbejde med disse problemer og deres løsning. Vi kalder det for en uddannelse som forandringsleder. 

Se programmet og tilmeld dig her

For første gang vil uddannelsen blive udbudt i to spor:

Spor 1: Vilde problemer og velfærd. Her fokuserer vi på sundhed, uddannelse, arbejdsmarked, kriminalitetsbekæmpelse, det sociale - og alt det andet, som får velfærdsstaten til at hænge sammen og levere. 

Spor 2: Vilde problemer og klima. Her fokuserer vi på klima, biodiversitet og bæredygtighed. Vi tænker ud over landegrænser og arbejder med problemer, der kræver handling både lokalt, nationalt, i EU og globalt.

De to linjer vil blive afviklet som et samlet forløb, med ligelig fordeling mellem fælles oplæg og arbejde i de to spor.

Dit udbytte:

  • At arbejde med en konkret case fra din organisation i samarbejde med vores kompetente undervisere. Det betyder, at du efter endt forløb har en komplet eksekverbar plan, som du kan tage med hjem til din organisation.
  • At drive og lede en visionær indsats, der bygger på en stærk forandringsteori og involverer flere aktører på tværs af sektorer.
  • At arbejde strategisk med greb, der understøtter systemisk forandring og sikrer fremdrift.
  • At blive en del af et stærkt netværk af ligesindede, der arbejder med systemisk forandring og vilde problemer.

Uddannelsen er for dig, der ønsker at blive godt klædt på til at udvikle, lede og planlægge indsatser med varig forandring som mål. Det kan være du er ansvarlig for at løse komplekse udfordringer i en virksomhed, kommune, organisation eller styrelse, eller måske er program- eller projektchef i en fond.

Din titel er ikke afgørende, men det er din ambition om at løse komplekse problemer med nye virkningsfulde greb – og din indstilling til at lære i fællesskab, og dele sejre og udfordringer med de øvrige på holdet.

Masterclass i systemisk forandring blev etableret som den første af sin art i Danmark i 2021. Uddannelsen blev etableret af Anders Dybdal og Britt Wendelboe med det formål at bygge et stærkt fagligt miljø om systemisk forandring her i landet.

Tilmeld dig her

Kursusledere

 

Anders Dybdal

Adm. direktør, Operate

Anders har i mere end 15 års erfaring med at skabe sociale forandringer som rådgiver for særligt fonde, organisationer og den offentlige sektor. Aktuelt rådgiver han flere store forandringsindsatser og har arbejdet konkret med mange forskellige virkemidler til forandring heriblandt samskabelse og interessentinvolvering, kampagner og public affairs. Anders skriver løbende om forandringsteori i praksis og bruges ofte som ekspert i politik og kommunikation i medierne.

Britt Wendelboe

Programchef, Trygfonden

Britt har mere end 25 års erfaring med at skabe systemiske forandringer fra både embedsværk, organisation og fond. Aktuelt leder hun et stort collective impact program om tryghed og kriminalitetsforebyggelse, men hun har tidligere arbejdet med bl.a. patientsikkerhed og grøn omstilling. Britt har tidligere været bestyrelsesforkvinde for Diversity Works og bestyrelsesmedlem i Den Sociale Kapitalfond.

Torben Clausen

Udviklingsdirektør, Operate

Torben er udviklingsdirektør i forandringsbureauet Operate. Torben har arbejdet med et bredt udvalg af forandringsstrategier for både offentlige og private organisationer i mere end 20 år med særligt fokus på det grønne og omstilling af energisektoren. Torben er specialist i forandring af adfærd og mindset som del af den systemiske forandring, men har også erfaring med interessentinvolvering, politisk dagsordensættelse og intern udvikling af organisationer til at levere forandring. Han er særligt optaget af at designe og gennemføre problemanalysen og finde de rette strategiske indsatspunkter ved at samle trådene fra mikroniveauet hos individer og organisationer med de store systemiske træk.

Rosa Klitgaard Andersen

Programdirektør, KR Foundation

Rosa er development director i KR Foundation. Hun er blandt andet ansvarlig for fondens arbejde i Danmark, herunder den løbende koordination og udvikling af projektet 70i30. 70i30 er udviklet og finansieret i tæt samarbejde med VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN og har til formål at understøtte realiseringen af det danske mål om en 70 pct. -reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030. Rosa har mere end 15 års erfaring med udvikling af strategiske partnerskaber, innovation, organisationsudvikling og ledelse indenfor miljø- og sundhedssektorerne.