Medier

Kommunikationschef og pressechef på tværs af medier

Kommunikationschef eller pressechef med særlig kærlighed eller ansvar for alt, der ikke er digitalt? Her er din mulighed for at blive opkvalificeret til at tænke på tværs af medier, i højere grad tænke sociale og digitale medier og greb med ind i din kommunikation, i organiseringen og til at ansætte, lede og arbejde sammen med medarbejdere, der løfter på sociale og digitale medier og AI.

På fire uddannelsesdage fordelt over to måneder i august og september 2024 giver vi dig værktøjerne til at forstå digitale og sociale medier, de mediemekanismer, der følger med, og hvordan dine klassiske værktøjer i kommunikation, presse og kampagne får mere slagkraft, når du mestrer grebene på tværs af medier, kanaler, platforme og formater, eller når du ved, hvordan AI-værktøjer giver fordele. Du skal blive i stand til i højere grad at agere optimalt som kommunikation- eller pressechef på tværs af medier på baggrund af de fire dage.

Uddannelsesdagenes indhold

Der bliver stadig flere krav til kommunikationschefer og pressechefer: Du skal have basal viden om flere medier, flere platforme og flere greb, når du og dine medarbejdere skal skabe effekt med kommunikationen. Du skal måske kunne påvirke politikere, servicere og mobilisere medlemmer, sælge til kunder, lave kampagner, der skaber effekt, sikre synlighed og indflydelse. Og du skal kunne forudse hvilke digitale greb, der er relevante i den større samfundsforandring.

Selvom du måske ikke selv skal klikke på knapperne på organisationens digitale og sociale medier, er det stadig dig, der skal vide, hvorfor der skal trykkes på hvilke knapper. De fire uddannelsesdage klæder dig på til at forstå de nye krav til dig som kommunikationschef eller pressechef. Du bliver i stand til at forstå, hvor effekten ligger på tværs af medier, bliver bragt up to date med mulighederne, og bliver i stand til at se, hvad du skal rekruttere efter, når du skal ansætte specialister inden for sociale og digitale medier eller AI.

Du får værktøjskassen fyldt op, inspiration til dit daglige arbejde og kommer på omgangshøjde med mulighederne på tværs af medier.

Hovedbestanddele

På uddannelsesdagene ser vi primært på følgende emner:

 • Hvordan skal I håndtere digitalt som paradigme, som del af samfundsforandringen og på værktøjsniveau?
 • Hvordan finder I målgrupper, rammer dem og flytter dem på de kanaler de er på i et stort virvar af platforme?
 • Teknik og Algoritmer på hver platform på de syv store – Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, Youtube og Podcast.
 • Hvordan producerer I indhold og de forskellige formater? Tekst, podcast, lyd, video, reels, stories, Tiktoks og meget mere.
 • Hvordan bruger I robotter og AI til at understøtte arbejdet i salg, kommunikation, presse og public affairs?
 • Hvordan laver du en strategi og organiserer arbejdet, så din organisation arbejder rigtigt med de ressourcer de har?
 • Værktøjer til at agere optimalt – Guidelines til medarbejdere, formatoversigter, modeller, arbejdet med kanalcyklus og indholdsproduktion, taktiske værktøjer til at tackle negativ kommunikation.
 • Hvordan annoncerer du og får organisk til at spille sammen med annoncering?
 • Hvordan laver du kampagne?
 • Hvordan sætter du strøm til klassisk kommunikation og får kommunikationen til at virke på tværs af medier?
 • Hvordan angriber du disciplinerne? PR, Salg, Interessevaretagelse, krisehåndtering, corporate kommunikation mv.

Temaer for de 4 uddannelsesdage

Dag 1: Digitalt som mindset, skillset, toolset - Vi ser på digitalt på tre niveauer - Som paradigme og mindset, som del af forandringen og som værktøj og  sætter strøm til de klassiske kommunikationsdiscipliner – Hvordan har talen, pressemeddelelsen, det fysiske møde, PR, PA og corporate kommunikation fået yderligere ben at gå på med sociale medier, og hvordan gør de allerbedste? Vi arbejder med strukturværktøjer som MWB, udvidede personas, formathjul og kanalcyklus for at lære, hvordan man arbejder på tværs af medier, på tværs af siloer i en organisation for at skabe kommunikation, der fungerer på flere kanaler og i sammenhæng. Vi ser på hvordan de dygtigste organisationer lykkes med at få ekstra stor slagkraft og resultater, når de tænker klassisk kommunikation sammen med sociale medier. Og så ser vi på, hvordan organisationerne lykkedes med at organisere, rekruttere eller opkvalificere deres egne medarbejdere, så de kan det, der skal til.

Dag 2: Hvilke sociale og digitale medier skal du vælge og hvilket indhold? Vi dykker ned i marketing mixet og sætter kanalerne sammen, på tværs af medier - Med udgangspunkt i algoritmer og formater og ser vi på, hvordan man producerer til flere kanaler, hvordan man vælger de rigtige og ser på TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube og Podcast i kombination med de analoge værktøjer. Vi ser på mulighed for organisk og annonceret rækkevidde. Vi dykker ned i konkret indholdsproduktion, hvad man skal kunne som leder på en opgave, hvordan man vælger evt. samarbejdspartnere og meget mere. Og så ser vi på robotter og AI. Hvad skal man vide som chefen for det hele, og hvordan bruger man selv AI, Chatbots og alle de ting, der dukker op med lynets hast?

Dag 3: Hvordan laver man strategi og kampagne og hvordan skal man organisere organisationen i kampagnetid, driftstid og krisetid for at kommunikere optimalt? – Vi ser på social medie-strategi, kanalstrategi eller strategi på tværs af medier, og hvordan får man skabt talspersoner, brugt lederen på sociale medier og masseret sociale medier ind i sit arbejde og i organisationens strukturer. Vi tager udgangspunkt i virksomheder, der løser det hver dag, og vi ser på konkrete værktøjer og modeller man kan tage med direkte ind i sin organisation. Vi ser på, hvordan man organiserer sig, så organisationen kan arbejde på tværs af medier – så vi får den rigtige effekt af alle de greb og værktøjer der findes i værktøjskassen. Og så ser vi på kampagner, når hele klaviaturet spiller. Hvordan man bygger dem op på tværs af medier og hvilke greb, du skal mestre. Vi ser på måling og måleværktøjer.

Dag 4: Kriser, negativ kommunikation, taktisk kontrol på sociale medier og på tværs af medier, når vi er under pres og taktiske værktøjer til at håndtere svære sager. Vi ser på muligheder, faldgruber, teknikker og værktøjer til at klare sig igennem en krise, styre kommunikation, værktøjer til at forberede sig, vi ser på taktiske værktøjer til at sætte sig som præmisleverandør på samtalerne og værktøjer til at få kontrol over alt det, vi tror vi ikke kan kontrollere på sociale og digitale medier.

Hvem kan deltage?

For at kunne deltage i netværket, skal du være pressechef, kommunikationschef eller kommunikationsansvarlig i en interesseorganisation, erhvervsorganisation, faglig organisation, NGO eller en anden politisk organisation. På uddannelsesdagene har vi tidligere haft deltagere fra bl.a. advokatselskaber, ingeniørvirksomheder, brancheorganisationer, fonde, kommuner, styrelser, fagforeninger og mange flere. Her kan du se, hvad andre sagde om uddannelsesforløbet i 2023.

Uddannelsesleder

Benjamin Rud Elberth er digital direktør i Operate, specialist i kommunikation på tværs af medier og i at skabe forandring med afsæt i digitale og hybride værktøjer. Undervejs møder du andre rådgivere fra Operate og fra eksterne organisationer til at fremlægge konkrete cases.

Sådan foregår det

Hver uddannelsesdag kræver aktiv deltagelse fra deltagerne. Deltagernes særlige udfordringer vil fra tid til anden blive brugt aktivt under møderne. Møderne foregår i et fortroligt rum.

Datoer

Alle dage 9.00 til 15.30 hos Operate, Jesper Brochmands Gade 10, 2200 Kbh N. Vi spiser let morgenmad, frokost og eftermiddagskage sammen. Der vil være 10 minutters-pauser til at håndtere den værste telefontid, hvis du er meget efterspurgt.

Uddannelsesdagene afholdes:

 • 19. august
 • 2. september
 • 16. sepember
 • 30. september

Pris

14.995 kr. ex. moms, der faktureres ved bekræftet tilmelding. Forplejning er med i prisen.

Tilmelding

Tilmelding sker til Benjamin på bel@operate.dk senest 1 uge før første uddannelsesdag.