Hvis en kampagne skal have gennemslagskraft, skal den trænge gennem kommunikationsstøjen. Det kræver både et stærkt kreativt koncept og et stærkt strategisk koncept.

Uden et kreativt koncept, der skaber synlighed, kommer man ingen vegne. Og uden et gennemtænkt strategisk koncept kommer man på afveje.

Vi udarbejder målrettede kampagner, der flytter viden, holdninger og adfærd – blandt andet gennem vores metode til at skabe kommunikation, der engagerer.

Forskellige typer af kampagner

Operate arbejder med kampagner i mange forskellige sammenhænge og med mange forskellige facetter af kampagnearbejdet.

Vi arbejder med offentlige kampagner, produktlanceringer og brandingkampagner. Vi arbejder med employer branding og rekrutteringskommunikation. Vi hjælper både lokale, regionale og statslige myndigheder med borgerinddragelse.

Nogle kampagner har et eksternt fokus rettet mod kunder, medlemmer, interessenter, borgere og virksomheder. Andre kampagner har et internt fokus rettet mod alle medarbejdere eller grupper af medarbejdere – fx interne strategikampagner, sikkerhedskampagner og klimakampagner.

Det rigtige mix

I vores arbejde med kampagner, har vi et bredt arsenal af virkemidler. Vi fastlægger det rigtige mix af fx annoncering, PR, film, events, konkurrencer, direkte kommunikation og forskellige kampagnematerialer. Vi har vores fokus rettet specielt mod de digitale platform, og derfor inddrager vi oftest vores digitale afdeling i kampagnearbejdet. ’

Når vi laver kampagner, arbejder vi systematisk med metoder som fx netværkskommunikation, partnerskaber, flertalsmisforståelse, nudging eller Social Norms.

Torben Dan Pedersen

Chefrådgiver og områdedirektør

Torben har arbejdet med koncepter, kampagner og PR siden 1985. Især inden for sundhed og forebyggelse, bl.a. gennem ansættelser i Rådet for Større Færdselssikkerhed og Hjerteforeningen. Han er desuden en rutineret oplægsholder og facilitator ved workshops.

25.000 bilister har dagligt kørt gennem Odense Bymidte via Thomas B. Thriges Gade (TBTG). Da gaden 28/6 2014 skulle lukkes,...
Industriens Branchearbejdsmiljøråd ønskede at følge op på den toplederkampagne, vi lavede for dem i 2012, som handlede om at...
I år fylder den danske skole 200 år. Folkeskolen er blevet en moderne vidensinstitution, der spiller en vigtig rolle i at...
Operate hjælper Sundhedsstyrelsen med at gennemføre en kampagne, der skal få flere til at melde det til Sundhedsstyrelsen, når...
95 af landets 98 kommuner deltog, da Rådet for 5. gang benchmarkede kommunerne på deres arbejde med at skabe sikker skoletrafik...
Operate har hjulpet Sundhedsstyrelsen med en kampagne, der har fået personalet på hospitalerne til at indberette næsten dobbelt...
Hvordan får man leveret en stor portion information på en let og inspirerende måde? Det spørgsmål stillede Danmarks...
I begyndelsen af 2014 begynder 3 vindmøller at snurre på Prøvestenen på Refshaleøen i København. Vindmøllerne er et skridt...
470 fotos af vand og vandbesparelser, vandsparegadgets på vandhanerne og i badeværelserne, masser af engagement ved flere...
Hvordan sætter man matchfixing på dagsordenen? Vel at mærke de mere etiske dilemmaer, der er knyttet til begrebet. Danmarks...
Region Sjælland har lanceret en portal, som skal gøre livet lettere som kroniker. Portalen hedder www.helbredsprofilen.dk, og...
De sidste fire år har Rådet for Sikker Trafik med støtte fra TrygFonden arbejdet for at skabe mere sikker skoletrafik for børn...
Hvordan får man danskerne til at downloade en app, som de forhåbentlig aldrig får brug for? Og hvordan gør man det, når...
... Og derfor skal du melde det til Sundhedsstyrelsen, hvis du oplever bivirkninger ved din medicin.
Operate har for Penge- og Pensionspanelet udviklet en kampagne, der skal oplyse unge mellem 18 og 23 år om konsekvenserne ved...
Metroselskabet ønskede at lancere en kampagne, der satte fokus på den del af byggeriet, som kommer til at støje og fylde mest i...
Som en del af regeringens kemikaliehandlingsplan planlagde Miljøstyrelsen en oplysningskampagne om gravides udsættelse for...
Halvdelen af det danske redningsberedskab bestod i 2012 af deltidsansatte – i alt cirka 4.500. Men der manglede der stadig...
Se annoncerne for fusioneringen af Danmarks Tekniske Universitet, DTU, og Ingeniørhøjskolen i København, IHK.
Trusler, tvang og udnyttelse kan ikke nødvendigvis ses på ofre for menneskehandel. Men der er signaler, man kan holde øje med.
Operate har tilrettelagt og gennemført kampagnen med de danske landsholdsspillere, der giver vold mod kvinder det røde kort.
Operate har hjulpet FDB med at udvikle og lancere Skandinaviens første bæredygtighedspris – Den Grønne Idépris. Med Den Grønne...