Ydelser

Analyse og strategi

Alle har brug for en retning – og helst en retning, der er baseret på indsigt i udfordringer og muligheder. Vi leverer analyser, der designes og gennemføres, så de giver indsigter, der kan bruges. Vi leverer strategier, der udvikles, forankres og implementeres, så de reelt flytter organisationen.

Change Communication

Virksomheder og myndigheder befinder sig ofte i forandringsprocesser, hvor god kommunikation er en forudsætning for succes. Vi arbejder med forandringskommunikation, ledelseskommunikation og intern kommunikation, ligesom vi laver projektkommunikation, når der fx bygges nyt eller laves ny infrastruktur.

Kampagner

Hvis en kampagne skal have gennemslagskraft skal den komme gennem kommunikationsstøjen. Det kræver både et stærkt kreativt koncept og et stærkt strategisk koncept. Vi udarbejder målrettede kampagner, der flytter viden, holdninger og adfærd – blandt andet gennem vores metode til at skabe kommunikation, der engagerer.

Visuel Kommunikation

Ord gør det ikke alene. Faktisk er billeder, infographics og film ofte meget bedre til at skabe opmærksomhed og forståelse. Vil leverer visuel kommunikation til både digitale platforme og alle former for offline kommunikation.

Web og Sociale medier

Den digitale kommunikation bør ikke ses isoleret. Vi ser det som en integreret og essentiel del af både den interne og eksterne kommunikation. Vi er glade for teknologi, men tager først og fremmest afsæt i, hvad det er vi vil opnår med en ny hjemmeside, en aktivitet på de sociale medier eller en ny mobil applikation.

Public Relations

Omdømmet og de eksterne relationer har både strategisk og økonomisk betydning for alle organisationer. Negativ omtale kan koste dyrt i forhold til kunder, medlemmer, samarbejdspartnere og medarbejdere. Vi rådgiver, og vi løser en lang række konkrete opgaver i relation til Public Relations, Public Affairs og CSRR

Engagerende kommunikation

Det kræver en stadig større indsats at trænge igennem ’kommunikationsstøjmuren’ med dit budskab. Operate har derfor udviklet metoden ’Kommunikation der engagerer’. Metoden indeholder seks drivere for engagement. Jo mere blus man sætter på de forskellige drivere – jo mere engagerende bliver kommunikationen.