Offentlig Sektor

I Operate kommunikerer vi for kommuner, regioner, ministerier og offentlige institutioner. Vores store kendskab til den offentlige sektor betyder også, at vi løser en række opgaver for organisationer og virksomheder, som skal kommunikere til de offentlige myndigheder og til politikerne.

I den offentlige sektor er der ofte et komplekst samspil mellem den politiske virkelighed, fagligheden og reguleringen. Forventninger og succeskriterier er anderledes end i den private sektor, selvom man ikke skal glemme, at en række offentlige institutioner i dag arbejder med benchmarking, konkurrence, kundeservice mv.

Generelt kendetegnes den offentlige sektor af et stadigt stigende pres – ikke mindst på grund af en kombination af faldende bevillinger, øgede krav fra borgerne om mere service og en øget tilgang af opgaver.

Vi kender den offentlige sektor

Mange af os har arbejdet i den offentlige sektor, før vi kom til Operate. Og gennem de seneste par år har Operate løst opgaver for omkring 20 statslige institutioner og lige så mange kommuner. Så vi har en god indsigt i, hvordan der arbejdes og kommunikeres i den offentlige sektor. Det sidste har vi bl.a. lavet en analyse af i et samarbejde med KL's blad Danske Kommuner og Dansk Kommunikationsforening 

Vi har også stor erfaring med visuelt design til den offentlige sektor. Her er nogle eksempler på vores designløsninger for en række af landets kommuner: Pdf-præsentation af design til kommuner.

Vores viden betyder, at vi ved, hvornår der skal tages særlige politiske hensyn, og hvordan det både giver begrænsninger og muligheder for kommunikationen. 

Se nogle af de kunder, som vi har løst opgaver for. 

Torben Dan Pedersen

chefrådgiver og områdedirektør

Torben har arbejdet med koncepter, kampagner og PR siden 1985. Især inden for sundhed og forebyggelse, bl.a. gennem ansættelser i Rådet for Større Færdselssikkerhed og Hjerteforeningen. Han er desuden en rutineret oplægsholder og facilitator ved workshops.

95 af landets 98 kommuner deltog, da Rådet for 5. gang benchmarkede kommunerne på deres arbejde med at skabe sikker skoletrafik...
Operate har hjulpet KL og Djøf med design af en elektronisk pjece, som henvender sig til djøf-ledere af fagprofessionelle i...
Operate har hjulpet Rambøll Management med inspirationskatalog til landets skoleledere.
Hvordan får man leveret en stor portion information på en let og inspirerende måde? Det spørgsmål stillede Danmarks...
Odense Kommune står som så mange andre kommuner med et presset husholdningsbudget. Den information ønskede kommunen at give...
Hvordan sætter man matchfixing på dagsordenen? Vel at mærke de mere etiske dilemmaer, der er knyttet til begrebet. Danmarks...
Rudersdal Kommune har skabt en læsersucces med annoncer i Lokalavisen. Historien handler om Rudersdal Kommunes ti temaopslag ...
Overvægt er et stadig stigende problem i Danmark, og det gælder også børn og unge. Derfor har Gladsaxe Kommune kørt et sundheds...
Hvordan får man danskerne til at downloade en app, som de forhåbentlig aldrig får brug for? Og hvordan gør man det, når...
Som en del af regeringens kemikaliehandlingsplan planlagde Miljøstyrelsen en oplysningskampagne om gravides udsættelse for...
Halvdelen af det danske redningsberedskab bestod i 2012 af deltidsansatte – i alt cirka 4.500. Men der manglede der stadig...
Faxe kommune sætter fokus på service-genet i nyt udviklingsprojekt, som Operate har hjulpet med at udvikle og gennemføre.
Operate har hjulpet Ballerup Kommune med at gennemføre en større proces, der inddrog og engagerede borgerne i forbindelse med...
For at gøre det lettere at finde relevante høringer, at få opdatering om nye høringer og gøre det enkelt at afgive et...
Beskæftigelsesministeriet har i en årrække gennemført kampagnen ”Et par år ekstra gør en forskel”.