Politiken.dk satte fokus på vores analyse af mediedækningen under lægekonflikten.

På politiken.dk kan du læse om medieanalysen, der viser, hvordan medierne dækkede lægekonflikten.

I artiklen kan du blandt andet læse, at lægernes økonomi kom til at fylde mere under de sidste par uger af konflikten. Og at dette fik betydning for udfaldet.

Blandt andet kom det i medierne frem, at lægernes indtjening var steget betydeligt mere end antallet af patienter gennem de seneste år. Det øgede fokus på økonomi betød, at artikler og indslag ikke længere kun var vinklet til lægernes fordel. Nu fik regionerne mere vind i sejlene.

Læs hele artiklen på på politiken.dk 

Andre nyheder og cases

Operate har i 2014 udarbejdet en informationskampagne om sitet legetøjsregler.dk for Miljøstyrelsen. Formålet med opgaven var...
Torsdag den 23. oktober inviterer Operate til Breakfast Academy om uddannelsesdagsordenen på Folkemødet.
Tirsdag den 21. oktober inviterer Operate til Breakfast Academy om transport- og byggedagsordenen på Folkemødet
Operate inviterer til Breakfast Academy den 30. oktober.
Størstedelen af de danske patientforeninger bruger ikke Twitter i deres daglige interessevaretagelse. Men bruges mediet, og...
25.000 bilister har dagligt kørt gennem Odense Bymidte via Thomas B. Thriges Gade (TBTG). Da gaden 28/6 2014 skulle lukkes,...
Industriens Branchearbejdsmiljøråd ønskede at følge op på den toplederkampagne, vi lavede for dem i 2012, som handlede om at...
Djøf udgiver kvartalsvist analysenyhedsbrevet Djøf DeFacto, der med afsæt i analyser af vækst, arbejdsmarked og uddannelse...
Vi har hjulpet projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen med at få medieomtale. Projektet hører under Københavns Kommune og...
Det økologiske areal i Danmark skal fordobles i 2020. Det er målet i regeringens ”Økologisk Handlingsplan 2020”. Men selv om...
Operate er på Folkemødet med debatteltet ”Danchells Debat”, hvor vi kan præsentere en række spændende debatter med fokus på...
Mad var på dagsordenen, da Dansk Kommunikationsforening den 22. maj afholdte en konference om fødevarekommunikation. I...