Operate har kortlagt, hvilke barrierer og muligheder der er for at bruge kommunikation som styringsmiddel til at forebygge affald i husholdningerne.I den forbindelse er danskernes indkøbs- og affaldsvaner blevet undersøgt.

Projektet er gennemført for Miljøstyrelsen, der gerne vil fremme affaldsforebyggelse. Forebyggelse af affald omfatter alle aktiviteter, der fører til en reduktion i dannelsen af affald, eller som gør affaldet mindre farligt. Eksempelvis det danske returflaskesystem, genbrug af møbler og tøj samt brug af genopladelige batterier.

Affald er spild af ressourcer. Ikke desto mindre fortsætter mængderne med at stige; i 2006 producerede hver dansker i gennemsnit 613 kg affald. I EU’s affaldshierarki, som rangordner metoder til håndtering af affald, står affaldsforebyggelse øverst. Dvs. som det, der er bedst for miljøet.
 
Læs mere om Operates arbejde med analyser her og om Operate Miljø her.
 

Andre nyheder og cases

Størstedelen af de danske patientforeninger bruger ikke Twitter i deres daglige interessevaretagelse. Men bruges mediet, og...
25.000 bilister har dagligt kørt gennem Odense Bymidte via Thomas B. Thriges Gade (TBTG). Da gaden 28/6 2014 skulle lukkes,...
Industriens Branchearbejdsmiljøråd ønskede at følge op på den toplederkampagne, vi lavede for dem i 2012, som handlede om at...
Djøf udgiver kvartalsvist analysenyhedsbrevet Djøf DeFacto, der med afsæt i analyser af vækst, arbejdsmarked og uddannelse...
Vi har hjulpet projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen med at få medieomtale. Projektet hører under Københavns Kommune og...
Det økologiske areal i Danmark skal fordobles i 2020. Det er målet i regeringens ”Økologisk Handlingsplan 2020”. Men selv om...
Operate er på Folkemødet med debatteltet ”Danchells Debat”, hvor vi kan præsentere en række spændende debatter med fokus på...
Mad var på dagsordenen, da Dansk Kommunikationsforening den 22. maj afholdte en konference om fødevarekommunikation. I...
Furesø Kommune valgte i efteråret 2013 at påbegynde arbejdet med at udforme en arkitektur- og byrumsstrategi. Furesø Kommune...
Nordea-fonden ønskede i vinteren 2014 at tiltrække endnu bedre, mere innovative og interessante ansøgninger.
Operate har hjulpet Sundhedsstyrelsen med en kampagne, der har fået personalet på hospitalerne til at indberette næsten dobbelt...
95 af landets 98 kommuner deltog, da Rådet for 5. gang benchmarkede kommunerne på deres arbejde med at skabe sikker skoletrafik...