Operate hjælper Gentofte Kommune med layout og fotos til borgeravisen Gentofte Lige Nu.

Vi arbejder bevidst med, at bladets visuelle udtryk er sagligt, men der skal også være
visuelle overraskelser, der skaber nærvær og gør op med forventningerne.
 

Andre nyheder og cases

Størstedelen af de danske patientforeninger bruger ikke Twitter i deres daglige interessevaretagelse. Men bruges mediet og...
25.000 bilister har dagligt kørt gennem Odense Bymidte via Thomas B. Thriges Gade (TBTG). Da gaden 28/6 2014 skulle lukkes,...
Industriens Branchearbejdsmiljøråd ønskede at følge op på den toplederkampagne, vi lavede for dem i 2012, som handlede om at...
Djøf udgiver kvartalsvist analysenyhedsbrevet Djøf DeFacto, der med afsæt i analyser af vækst, arbejdsmarked og uddannelse...
Vi har hjulpet projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen med at få medieomtale. Projektet hører under Københavns Kommune og...
Det økologiske areal i Danmark skal fordobles i 2020. Det er målet i regeringens ”Økologisk Handlingsplan 2020”. Men selv om...
Operate er på Folkemødet med debatteltet ”Danchells Debat”, hvor vi kan præsentere en række spændende debatter med fokus på...
Mad var på dagsordenen, da Dansk Kommunikationsforening den 22. maj afholdte en konference om fødevarekommunikation. I...
Furesø Kommune valgte i efteråret 2013 at påbegynde arbejdet med at udforme en arkitektur- og byrumsstrategi. Furesø Kommune...
Nordea-fonden ønskede i vinteren 2014 at tiltrække endnu bedre, mere innovative og interessante ansøgninger.
95 af landets 98 kommuner deltog, da Rådet for 5. gang benchmarkede kommunerne på deres arbejde med at skabe sikker skoletrafik...
Operate hjælper Sundhedsstyrelsen med at gennemføre en kampagne, der skal få flere til at melde det til Sundhedsstyrelsen, når...