Operate A/S er i vækst, og vi er altid interesseret i at høre fra lysende talenter og folk, der har bevist deres værd. Hvis du er skarp i de kommunikationsfaglige discipliner, er du velkommen til at sende dit cv.

Ansøgning og CV sendes til job@operate.dk.


Operate Consulting School

Hvis du ansættes i Operate som konsulent, skal du gennemgå forløbet Operate Consulting School. Det gælder både, hvis du har begrænset erhvervserfaring, og hvis du har mange år på bagen.

Operate Consulting School sikrer, at nye kollegaer rustes godt til at arbejde som kommunikationskonsulent i Operate. Det er nemlig ikke nok at være en dygtig kommunikatør. Det er også vigtigt, at du forstår og magter de særlige krav, der stilles til dig, når du skal arbejde som konsulent og rådgiver.

Uddannelsen strækker sig over 1-1½ år og består af to hovedforløb:

  • Et læringsforløb, hvor der arbejdes systematisk på at skabe læring i forbindelse med udvalgte kundeprojekter.
  • Et undervisningsforløb, hvor der undervises i de tre fag: Projektledelse, Kommunikationsrådgivning og Salg.

Som deltager i Consulting School skal du investere tid og kræfter i din faglige og personlige udvikling. Til gengæld giver Operate dig gode muligheder for spændende opgaver, løbende udfordringer og større ansvar, hvis du har viljen og evnerne.

Videnudvikling og videndeling

For Operate er det afgørende, at nye kollegaer har lyst til at udvikle og dele viden.

Vi skal hele tiden blive dygtigere, og det gør vi kun, hvis vi aktivt opsøger, udvikler og deler viden.

For at understøtte dette holder vi Operate Academy hver anden uge, hvor faglige temaer kommer på dagsordenen – ofte med besøg fra folk udefra. To gange om året holder vi heldagsseminarer for at blive dygtigere, og hver eneste dag deler vi viden gennem Operate Opdate, der er et omfattende intranet med værktøjer, projekterfaringer mv.