Bliv brandmand nu

Halvdelen af det danske redningsberedskab bestod i 2012 af deltidsansatte – i alt cirka 4.500. Men der manglede der stadig cirka 150 deltidsbrandmænd. Derfor gennemførte Beredskabsstyrelsen en kampagne, der skulle få flere til at melde sig som deltidsbrandfolk.

Kampagnen skulle også være med til at fremme forståelsen for det at have en deltidsbrandmand ansat hos potentielle arbejdsgivere samt skabe stolthed i egne rækker. Derudover skulle kampagnen være med til at fortælle om den store samfundsopgave, deltidsbrandmændene yder døgnet rundt – over hele landet.

Det centrale i kampagnen er den indsats, som de regionale beredskaber yder. Derfor afholdte Beredsskabstyrelsen en event med virkelige øvelser, hvor vi lavede en drejebog til hele arbejdet omkring eventen – herunder aktiviteter og PR- arbejde.

Vi lavede også et slidsshow, som beredskabscheferne kunne bruge, når de holdte foredrag.
spørgeskemaundersøgelse, som blev udført i samarbejde med analysevirksomheden YouGov. For at optimere den regionale og lokale PR-indsats udarbejdede vi en drejebog til alle brandstationer, så de i var klædt på til at varetage kontakten til de lokale medier. Drejebogen indeholdt blandet andet udkast og skabeloner til pressemeddelelser samt en tjekliste på alle de opgaver, man skal være opmærksom på, når man arbejder med PR.

Resultater

Det lykkedes at få massiv omtale i medierne – over 200 artikler og indslag i både landsdækkende, regional og lokal presse. Kampagnen er synlig både på regionalt og landsdækkende plan. Og den er synlig på en række forskellige platforme: En ny hjemmeside www.blivbrandmandnu.dk, historier i fag- og nyhedsmedier, annoncer på hjemmesider og i radio samt Facebook, foldere, film, interviews og plakater.

 

Størstedelen af de danske patientforeninger bruger ikke Twitter i deres daglige interessevaretagelse. Men bruges mediet og...
25.000 bilister har dagligt kørt gennem Odense Bymidte via Thomas B. Thriges Gade (TBTG). Da gaden 28/6 2014 skulle lukkes,...
Industriens Branchearbejdsmiljøråd ønskede at følge op på den toplederkampagne, vi lavede for dem i 2012, som handlede om at...
Djøf udgiver kvartalsvist analysenyhedsbrevet Djøf DeFacto, der med afsæt i analyser af vækst, arbejdsmarked og uddannelse...
Vi har hjulpet projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen med at få medieomtale. Projektet hører under Københavns Kommune og...
Det økologiske areal i Danmark skal fordobles i 2020. Det er målet i regeringens ”Økologisk Handlingsplan 2020”. Men selv om...
Operate er på Folkemødet med debatteltet ”Danchells Debat”, hvor vi kan præsentere en række spændende debatter med fokus på...
Mad var på dagsordenen, da Dansk Kommunikationsforening den 22. maj afholdte en konference om fødevarekommunikation. I...
Furesø Kommune valgte i efteråret 2013 at påbegynde arbejdet med at udforme en arkitektur- og byrumsstrategi. Furesø Kommune...
Nordea-fonden ønskede i vinteren 2014 at tiltrække endnu bedre, mere innovative og interessante ansøgninger.
95 af landets 98 kommuner deltog, da Rådet for 5. gang benchmarkede kommunerne på deres arbejde med at skabe sikker skoletrafik...
Operate hjælper Sundhedsstyrelsen med at gennemføre en kampagne, der skal få flere til at melde det til Sundhedsstyrelsen, når...
Operate har hjulpet Sundhedsstyrelsen med en kampagne, der har fået personalet på hospitalerne til at indberette næsten dobbelt...
Ifølge chefrådgiver Jesper Bjerggren begynder medicinalselskaberne i Danmark nu at kigge på anvendelsen af Wikipedia som...
Operate har for BUPL Nordsjælland gennemført en temperaturmåling blandt ledende lokalpolitikere i 12 nordsjællandske kommuner,...
Operate har på vegne af BUPL Nordsjælland lavet en analyse af ledernes psykiske arbejdsmiljø i de 12 nordsjællandske kommuner.
Operate har på vegne af Skolelederforeningen lavet en medlemsundersøgelse, som fokuserer på medlemmernes trivsel og syn på nye...
Operate har hjulpet Maersk Line med at udvikle deres bæredygtighedsrapport for 2013. Det gælder både udvikling af koncept,...
Operate har udviklet ideplatformen forebygaffald.dk for Miljøstyrelsen. Sitet er et led i Miljøministeriets arbejde med at...
København er kåret som Europas Miljøhovedstad 2014. Det betyder, at Europas øjne vil hvile på København, og at mange...
Skal pharma-industrien på Wikipedia skal de starte med OTC-produkter. Det var konklusionen, da Operate holdt Breakfast Academy...
Operate har hjulpet TryghedsGruppen med koncept og lancering af digitalt valg til deres årlige repræsentantskabsvalg.
Institut for Menneskerettigheder ønskede et nyt website, der gav et mere tidssvarende billede af organisationen, og som...
Operate har for Penge- og Pensionspanelet udformet koncept, design og lanceringskampagne for app’en, der skal gøre det lettere...
Operate har hjulpet KL og Djøf med design af en elektronisk pjece, som henvender sig til djøf-ledere af fagprofessionelle i...
Operate har designet TryghedsGruppens årsrapport 2013. TryghedsGruppen ønskede at positionere sig som en professionel...
Operate har hjulpet TryghedsGruppen med årsrapporten 2013. Vi har både udviklet det bærende koncept, hjulpet med journalistisk...
Operate har hjulpet Rambøll Management med inspirationskatalog til landets skoleledere.
Vil du vide mere om at arbejde som konsulent i kommunikationsbranchen?
Har du lyst til at prøve kræfter med konsulentbranchen? Så er du måske vores nye praktikant i andet halvår af 2014.
When searching for information about specific diseases and treatment most of us turn to the web and go to the site that is...
Instagram. Gensidig udveksling af dagligdagens snapshots i velvalgte falmede filtre eller en ny platform for din næste kampagne?
Vil du være med til at kommunikere igennem film og billeder? Har du erfaring med at filme, skyde stillbilleder og klippe film...
Dansk Atletik Forbund, Sport Event Danmark og Wonderful Copenhagen delte en vision om at skaffe et verdensmesterskab i...
Hvordan får man leveret en stor portion information på en let og inspirerende måde? Det spørgsmål stillede Danmarks...
Vi har i samarbejde med TryghedsGruppen lavet deres nye corporate film. Den nye to-minutters film er en samlet fortælling om,...
Odense Kommune står som så mange andre kommuner med et presset husholdningsbudget. Den information ønskede kommunen at give...
I begyndelsen af 2014 begynder 3 vindmøller at snurre på Prøvestenen på Refshaleøen i København. Vindmøllerne er et skridt...
Da den tyrkiske dansetrup Fire of Anatolia skulle give deres første forestillinger i Danmark skulle danskerne lære showets...
Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO), som varetager de danske fitnesscentres interesser, havde brug for, at deres...
470 fotos af vand og vandbesparelser, vandsparegadgets på vandhanerne og i badeværelserne, masser af engagement ved flere...
Vi har hjulpet 11 store danske familieejede virksomheder med at kommunikere og udbrede kendskabet til den forskel de skaber for...
Hvordan sætter man matchfixing på dagsordenen? Vel at mærke de mere etiske dilemmaer, der er knyttet til begrebet. Danmarks...
Kampagnen "Danmarks oficielle 112-app" er nomineret til KomPrisen'13. Prisen uddeles den 12. november i...
Det bornholmske Folkemøde er på tre år blevet Danmarks største og vigtigste samling af beslutningstagere, meningsdannere og...
Rudersdal Kommune har skabt en læsersucces med annoncer i Lokalavisen. Historien handler om Rudersdal Kommunes ti temaopslag ...
På Dansk Kommunikationsforenings gå-hjem-møde præsenterede vi den første store analyse af Folkemødet. Analysen viser blandt...
Gentofte Kommune vil gerne profilere sig som en digital frontløber og en innovativ kommune, og vil gerne bidrage til fremtidens...
Overvægt er et stadig stigende problem i Danmark, og det gælder også børn og unge. Derfor har Gladsaxe Kommune kørt et sundheds...
Region Sjælland har lanceret en portal, som skal gøre livet lettere som kroniker. Portalen hedder www.helbredsprofilen.dk, og...
Forsyningspligten er på vej i graven for at øge konkurrencen og sikre lavere elpriser, men det er langt fra alle...
Et for stort saltforbrug koster hvert år ca. 1.000 dødsfald og for højt blodtryk hos flere hundrede tusinde danskere. Denne...
Er du interesseret i at vide, hvad Wikipedia kan betyde for din virksomhed? Og vil du have gode råd til at arbejde med Wikipedia?
Healthcare DENMARK havde brug for en samlet pjece, der kunne markedsføre det danske sundhedsvæsen overfor udlandet. Ønsket var...
For tredje år i træk lancerer COOP idekonkurrencen Grøn Idepris. Vi har hjulpet dem med medieopmærksomheden.
Vil du tage del i en unik møderække, hvor en række af landets førende sundhedskommunikatører stiller skarpt på de faglige...
Bureaubiz har kåret Operate til det største PR-bureau. Det fremgår af Bureaubiz' årlige bureaurapport, der samler listen...
Danske Havne er en medlemsorganisation, der repræsenterer danske havnes interesser. Medlemshavnene er vidt forskellige – i...
Vi filmer og deler som aldrig før på de sociale medier, og nu er turen også kommet til, at vi også slipper vores indre...
Bliver jeres interne nyhedsbrev læst og har det den effekt, I ønsker? Eller kunne du med fordel tage jeres nyhedsbrev med på...
Vi har hjulpet HMN Naturgas med deres tilstedeværelses på Folkemødet på Bornholm. Udfordringen var at skabe et telt med...
Vi har hjulpet Naturerhvervsstyrelsen, der på foranledning af Fødevareministeren havde nedsat en bredt funderet arbejdsgruppe,...
I Operate vil vi gøre passive lyttere til aktive deltagere og medskabere med engagerende kommunikation. Nu udgiver vi en...
Operate har samarbejdet med NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med innovationsprojektet 'Månegrisen - partnerskab om...
Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) er en moderne erhvervstøtteordning under Fødevareministeriet, der støtter...
Vi søger to rådgivere, der skal arbejde med temaer inden for bæredygtighed og ressourcer.
Vi har hjulpet TryghedsGruppen med at designe deres årsrapport for 2012. TryghedsGruppen ønskede at positionere sig som en...
Politiken.dk satte fokus på vores analyse af mediedækningen under lægekonflikten.
Operate i Politiken om de største danske universiteters brug af Facebook. Vi giver en vurdering af potentialet for...
I et nyt indlæg på KForum fortæller vi mere om, hvorfor og hvordan du kan gøre din målgruppe til engagerede deltagere i...
Operate har udviklet ny visuel identitet til vores probono partner – den socialøkonomiske cateringvirksomhed Send Flere...
150 gæster og et stort presseopbud deltog, da Københavns Kommune satte sig i førersædet internationalt for at udbrede...
Operate har for Odense Kommune skrevet og designet en hustandsomdelt folder om seks store byudviklingsprojekter, der er sat i...
Hvorfor siger vi mere om i djøfbladet, hvor du også kan læse om Skat og Maersks succes på sociale medier.
Her i dette forår har vi netop færdiggjort vores første elev, Lari, med stor succes. Vi søger derfor nu til vores...
... Og derfor skal du melde det til Sundhedsstyrelsen, hvis du oplever bivirkninger ved din medicin.
Mellem 80 og 90 % af Europas forbrugere vil vide, hvor kødet de spiser er slagtet og vokset op. Det fremgår af en analyse fra...
Operate var partner på den store CSR event ‘Who Cares Wins’ der løb af stablen i København på Hotel Crowne Plaza Copenhagen...
Arbejdet med klimatilpasningplaner giver kommunerne en oplagt mulighed for at inddrage borgerne undervejs.
Per Rystrøm har i Børsen deltaget i debatten om den stigende utilfredshed med Danske Banks forretningsmodel.
Publikationen "Key Environmental Issues – a follow-up" er en ny rapport om miljøpåvirkningen fra havvindmøller. Vi...
Operate inviterede beboerne til workshop i forbindelse med renoveringen af tre gårde i København.
Vi har lavet en liste over de bedste kommuner på Facebook. Analysen viser, at de små danske kommuner har godt styr på det...
Se annoncerne for fusioneringen af Danmarks Tekniske Universitet, DTU, og Ingeniørhøjskolen i København, IHK.
Kommunikationsrådgiver Mikkel Brandrup giver råd til, hvordan energiselskaberne kan gøre sig klar til nye udfordringer for...
"Klar til storken" er navnet på den Webapp, som blev nomineret til en særpris under Bedst på Nettet.
Selvom brugen af e-mails er i hastig fremvækst, er brevet dog i mange tilfælde stadig danskernes foretrukne kilde til at...
Operate giver i en kronik i Danske Kommuner gode råd til kommuner, der gerne vil have engagement og synlighed omkring...
Miljøstyrelsen tog med kampagnen "Brug mere - spild mindre" igen fat på danskernes ressourceforbrug. Operate har...
Forsyning Helsingør har udsendt Affaldshåndbog 2013. Operate stod blandt andet for layout, følgebrev og annonce.
Operate leverer kommunikation, der skal understøtte kommunale udviklingsprojekter for Socialstyrelsen. Psykisk sårbare unge...
Operate hjælper Region Sjælland med at markedsføre et værktøj for kronikere. Værktøjet skal forebygge forværring af sygdom.
For fjerde år i træk hjælper Operate med at tage pulsen på, hvor langt kommunerne er med at udforme trafikpoltik på skolerne....
Operate har lavet design og indhold til en ny serie pjecer fra Forebyggelsesfonden. Serien sætter spot på godt arbejdsmiljø.
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har produceret en film, der viser kommende studerende, hvordan de kan få undervisning...
I årevis har kommunikatører sagt til hinanden, at skræmmekampagner ikke virker. Men nye undersøgelser viser, at skræmmende...
Regeringen har offentliggjort sit udspil til ny sprøjtemiddelstrategi. Operate har stået for design og layout af strategien.
Vi søger en digital chefstrateg, der vil være med til at videreudvikle og drive vores digitale kommunikationsløsninger.
Metroselskabet ønskede at lancere en kampagne, der satte fokus på den del af byggeriet, som kommer til at støje og fylde mest i...
Tor har erfaring med kommunikation indenfor social- og sundhedsområdet.
Operate ser på det sociale medie-potentiale og giver 3 råd til, hvordan man skaber engagement på de sociale medier.
Operate giver seks gode råd, der kan løfte de tunge tekster.
Samarbejdet mellem de 10 kommuner, der står bag den nye letbane Ring 3, har i november afholdt topmøde for borgmestre med flere.
Tiden, hvor surfing på internettet kun foregik ved skrivebordet foran den stationære pc, er definitivt forbi.
Operate har hjulpet NaturErhverstyrelsen med at planlægge og afvikle en personalekonference for 1000 medarbejdere.
Operate har hjulpet Miljømærkning Danmark med at planlægge og gennemføre lanceringen af et nyt indkøbsnetværk for virksomheder.
Hvordan måler du systematisk på engagement? Zoom giver dig svaret.
Operate giver 3 bud på, hvordan organisationer kan bruge video i den interne kommunikation.
Mød Operate på kursus i interne nyhedsbreve.
Operate peger her på tre fyrtårne, som er værd at sejle efter i en urolig tid med forandring og usikkerhed.
Operate har hjulpet Region Midtjylland med kampagnen, der skal oplyse borgerne i regionen om de kommende ændringer i...
Operate A/S og Operate It har hjulpet Amagerforbrænding med deres online-årsberetning. Løsningen er et website i responsivt...
Operate gennemførte i foråret et skrivekursus for en gruppe medarbejdere fra Amagerforbrænding.
I nyeste udgave af Operate Zoom gennemgår vi seks værktøjer, der afvæbner kriser på sociale medier.
Fem gode råd til energisparekampagner baseret på erfaringer med kampagnearbejde inden for energiområdet.
Operates nyeste videnpapir stiller skarpt på sponsorater, og hvordan man får mest ud af dem.
Operate har samlet en række undersøgelser om finanssektorens kommunikation.
En nyudviklet robot overvåger, hvordan danskerne deler nyhedshistorer på Facebook og Twitter. Operate har set på de første data...
Den nyeste udgave af Operate Zoom stiller skarpt på QR-koder.
Se videopræsentationen af Operates metode til at skabe kommunikation, der engagerer.
Faxe kommune sætter fokus på service-genet i nyt udviklingsprojekt, som Operate har hjulpet med at udvikle og gennemføre.
Nye tider for finansverdenen fordrer nye former for finansiel kommunikation. Det er temaet for debatten, når 24 eksperter inden...
Byfest på Ofelia Beach blev en succes med stor interesse for KE's vindmøller
Operate har lavet et kort interview med den internationale krisekommunikations-ekspert Caroline Sapriel, som gæstede Operate d....
Sofie har erfaring med kommunikation indenfor byudvikling, områdebranding og det sociale område.
Operates nye videnpapir giver 3 bud på, hvordan du optimerer din kampagneside til Facebooks nye design.
I april danner Operate rammen for et IABC-arrangement om krisehåndtering ved den internationale kriseekspert, Caroline Sapriel.
Tirsdag d. 27. marts 2012 satte miljøminister Ida Auken gang i kampagnen ”Klar til storken – gravid med god kemi”, som Operate...
Operate har en filmkanal, hvor vi præsenterer et udvalg af vores filmproduktioner.
Operate har hjulpet Ligestillingsministeriet med at gøre budskabet om kønsmainstreaming let at forstå og konstruktivt at...
Mikkel Brandrup er ansat som kommunikationsrådgiver i Operate per 1. marts.
Operate skal hjælpe Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR) med en kampagne, som sætter arbejdsmiljø på dagsordenen på...
I løbet af foråret kan du opleve Per Rystrøm, Torben Dan Pedersen og Mads Vöge fra Operate afholde kurser i Dansk...
Operate IT har udviklet kampagneunivers, revideret informationsstruktur og et kursusmodul til tilmeldinger og kommunikation med...
Jesper Schwartz arbejder med idéudvikling og produktion af film til kampagner og internettet.
Mere end 100 forskere har bidraget til videnkataloget, som præsenterer mere end 80 kompetencer og forskningsområder.
Operate har bistået Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med udvikling af koncept for initiativet Danish Responsibility, der skal...
Det er budskabet i en ny kampagne fra Lægemiddelstyrelsen målrettet kommunernes plejepersonale.
Operate har hjulpet Danish Business Unit i Maersk Oil med at lave en intern kampagne om sikkerhed.
Sikkerhed er for alle. Det er tanken bag kampagnen Children’s Drawing Competition, som Operate har hjulpet med at udvikle for...
Rigtig glædelig jul og godt nytår fra alle i Operate. Vi glæder os til et spændende 2012.
Et studie af, hvad der påvirker bilisters adfærd i trafikken, viser, at normer og regler i trafikken forhandles mellem bilister...
En brancheanalyse har tildelt Operates årsrapport branchens højeste CSR-score
Operate har hjulpet Professionshøjskolen UCC med at konceptudvikle, redigere og designe det nye uddannelseskatalog.
Ny kampagne fra Servicestyrelsen og Center mod Menneskehandel skal oplyse om menneskehandel til prostitution. Trusler, tvang og...
Operate Zoom er navnet på Operates nye videnpapirer, der stiller skarpt på den nyeste kommunikationsviden. Papirerne er primært...
Lægemiddelstyrelsens kampagne "Reagér på alvorlige og uventede bivirkninger" er nomineret til årets IAA pris. Operate...
Operate har været med i udviklingen af ansøgningen hele vejen gennem processen.
Operate A/S er for fjerde år i træk blevet kåret som en gazellevirksomhed af dagbladet Børsen.
I det seneste nummer af Kommunikatøren kan du læse om metoden ’Kommunikation der engagerer’. Metoden er en systematisk tilgang...
Kampagnen "Bo i Byen" kørte over nogle måneder i 2010 og igen i 2011 - men har siden vist sig at få sit helt eget liv...
Penge- og Pensionspanelet valgte Operate til at udvikle en ny kampagne, der skulle oplyse unge mellem 18 og 23 år om...
Operate har rådgivet og udført en række PR relaterede opgaver for BODUM i Europa.
Er du i tvivl om, hvordan du vinkler nyhedsartiklen? Eller hvad webredaktøren egentlig mener med ”Husk, at du skriver til...
I kan nu få jeres kommunikation til eftersyn hos Operate. Vi kigger med kærlige, kritiske øjne på jeres kommunikation.
Operate har været en del i medierne i forbindelse med folketingsvalget. Det er Operates direktør Per Rystrøm, der bliver brugt...
Operate har tilrettelagt og gennemført kampagnen med de danske landsholdsspillere, der giver vold mod kvinder det røde kort.
Operate har siden starten af året stået bag en fællesnordisk PR-indsats. Sammen med vores PR-partnere i Sverige, Norge og...
Operate har netop ansat fem nye medarbejdere.
Operate er en aktiv partner i IPREX – et internationalt netværk af kommunikationsvirksomheder.
En analyse af 166 bureauer i den samlede kommunikationsbranche viser, at Operate er det mest veldrevne bureau blandt gruppen af...
Operate har netop uddelt kursusbeviser til første hold på Operate Skriveværksted, der er et E-kursus med praktiske skriveøvelser.
Undgå at bruge Lomborg, Svensmark og andre meget brugte kilder til hver historie, oparbejd en høj faglighed, skriv nærværende...
Operate tager et medansvar for det samfund vi lever i. I 2011 følger vi op på indsatserne fra 2010 og sætter nye projekter i gang.
Operate er blevet DONG Energy Klimapartner. Dermed er Operate med til at tage aktivt medansvar for udviklingen på klimaområdet...
Operate har hjulpet EU-projektet "Job og Kompetencer i Øresundsregionen" med at skrive og layoute publikationen ...
Thomas Simsby er per 16. maj ansat som AD’er i Operate.
Miljøstyrelsen har valgt Operate til at udvikle og udføre kampagne om nye regler om miljøzoner i Ålborg, Århus, Odense og...
Operate har hjulpet FDB med at udvikle og lancere Skandinaviens første bæredygtighedspris – Den Grønne Idépris. Med Den Grønne...
Servicestyrelsen har netop valgt Operate som leverandør på en ny kampagne mod menneskehandel til prostitution målrettet unge...
Operate har hjulpet ligestillingsminister Lykke Friis med en kampagne, der sætter fokus på piger og drenges uddannelsesvalg.
Vi skal nytænke vores måde at rekruttere på, og vi skal samtænke rekrutteringsforløbet med arbejdspladsens strategiske mål. Det...
Operate har hjulpet Forsyning Helsingør med at udarbejde en ny kompostpjece med titlen ”God kompost – glad have”. Vi har...
Operate hjælper Gentofte Kommune med layout og fotos til borgeravisen Gentofte Lige Nu.
Som et led i Movias kampagne for Erhvervskortordningen har Operate udviklet en SMS og en e-mail applikation. Formålet med...
Så kunne et kursus i ’Kreative processer og Forførelsens anatomi’ være noget for dig. Kreativitet er en gave, som de fleste af...
Operate samarbejder med Rådet for Sikker Trafik om at skabe sikker skoletrafik. I den forbindelse har vi lavet tre film, der...
Har du svært ved at finde indgangsreplikken, når du skal skrive en tale? Trænger din pressemeddelelse kun igennem til medierne...
Mange selvejende uddannelsesinstitutioner står inden for de nærmeste år over for et generationsskifte blandt lederne.
Operate har udført et forløb i intern kommunikation for center for kommunale ejendomme i Ishøj kommune.
Operate har redigeret og layoutet pjecen ”Uddannelser til et globalt arbejdsmarked”.
Miljømærkning Danmark holdt konferencen ”Mode, miljø og markedsføring. Konferencen skulle være med til at skabe overblik over...
Operate har udført Fødevareministeriets kundetilfredshedsanalyse 2010.
Operate har hjulpet med at skrive og layoute pjecen ”Fra viden til velfærd”, der blev udsendt i et oplag på 12.000 som et...
Holbæk Forsyning er en en nystartet forsyningsvirksomhed med alle borgere og virksomheder i Holbæk kommune som kunder. Operate...
Kulturarvsstyrelsen har i samarbejde med Realdania udviklet indsatsen Bygningskultur 2015.
Kemikaliedag 2010 handlede om REACH – og om både muligheder og konsekvenser for virksomhederne.
Uanset hvor man bor i Danmark, skal der være mulighed for at møde kunst på et højt, professionelt niveau. For at sikre den...
Operate har for Fødevarestyrelsen gennemført nøglehulskampagnen 2010: Nemt at vælge sundere.
Operate har hjulpet Klimakommissionen i forbindelse med offentliggørelsen af deres rapport.
Miljømærkning Danmarks årlige kampagne i danske dagligvarebutikker blev i uge 40 skudt i gang med tildelingen af licens til...
Efter seks år i lokalerne på hjørnet af Slotsgade og Nørrebrogade er vi flyttet til Jesper Brochmands Gade 10. Vi er nu omkring...
Det er budskabet på Lægemiddelstyrelsens landsdækkende kampagne, der handler om at får hospitalslæger til at melde flere...
Fredag 17. september udpegede dommerpanelet for Climate Cup de virksomheder, der konkurrerer om årets Climate Cup-priser....
Operate har udviklet og designet en ny unik vidensportal for studerende og jobsøgende dimittender i samarbejde med Magistrenes...
Servicestyrelsen har valgt at indgå aftale med Operate om løsningen af en større opgave. Opgaven omhandler udarbejdelsen af et...
Operate har produceret ti webfilm for Pension Danmark. Filmene henvender sig til Pension Danmarks 578.000 medlemmer, som er...
Operate har arbejdet for Job og Kompetencer i Øresundsregionen. Det er et dansk svensk forskningsprojekt, hvis målsætning er at...
Operate står bag design og layout af Danidas nye strategi - Frihed fra fattigdom - frihed til forandring. En central udfordring...
Operate har hjulpet Udenrigsministeriet med at organisere Dialog Døgnet. I et helt døgn debatterede 120 deltagere kommunikation...
Operate udførte juni 2010 et kursusforløb for Kalundborg kommune. Temaet var projektlederkommunikation med udgangspunkt i,...
Helsingør Kommune har samlet de kommunale forsyningsopgaver med vand, spildevand, energi og affald i et kommunalt ejet...
Tinglysning af bolighandler og lån er blevet digital, og det har skabt ventetider. Ikke fordi it-systemet ikke virker, men...
Kommunerne står over for en række udfordringer på sundheds- og forebyggelsesområdet. Når det kommer til forebyggelse, handler...
Måling og analyse hører sammen som vejen til at lære af sin kommunikationsindsats.
Flere tusinde unge tog aktivt stilling på kampagnens hjemmeside, og efterfølgende er materialet udsendt til samtlige...
Klima-X, Cherry Bladet og Miljøtikken var bare nogle af de titler, der var at finde på efterårets klimaaviser fra københavnske...
Operate har hjulpet Udenrigsministeriet med at designe den officielle mødebrochure "Information For Participants",...
Unge er involveret i hver tredje trafikulykke. For at ændre på disse kedelige tal opfordrer Rådet for Sikker Trafik kommunerne...
Operate har udviklet GoGlobal-samarbejdets nye site www.goglobal.dk GoGlobal er et samarbejde i krydsfeltet mellem eksport,...
Operate står bag KTO og KL’s kampagne ”Hvorfor tør de?” Kampagnen retter sig mod teenagere og sætter fokus på ansatte i...
Der findes ca. 65.000 toårige børn i Danmark, og de indtager hver dag en cocktail af kemikalier, der kan skade deres...
50 % af alle danske rygere ønsker at kvitte smøgerne. Og det gælder, uanset om de er sunde og raske, eller om de er hjemløse,...
Operate gennemfører for Plan 09 en omfattende vurdering af arbejdet med kommuneplan 09. Arbejdet omfatter både en vurdering af...
På Kemikaliedag 2009 den 21. oktober bliver der sat fokus på grøn kemi – et begreb, der oprindeligt stammer fra USA, hvor det...
Sådan lyder titlen på en serie af små film til unge mellem 16 og 24 år, som Operate skal producere for Sundhedsstyrelsen....
Operate har op til det kommende regionsrådsvalg d. 17. november fået til opgave at få førstegangsvælgerne til at møde op på...
Den første CSR-rapport er for mange små- og mellemstore virksomheder ofte en stor udfordring at få løftet. Berendsen Textil A/S...
Københavns Kommune har som målsætning at blive CO2 neutral i 2025. Op til COP 15 vil kommunen vise gode eksempler på borgere,...
En flodbølge. En ekstrem storm. Nedbør af hidtil usete dimensioner. Sådan kunne vejrudsigten for klimaevents i efteråret 2009...
Den 31. oktober - 15. november er der Børnekulturuge i Gentofte Kommune. Operate har hjulpet kommunen med at designe plakat,...
Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene, IFU, har udgivet en håndbog til de virksomheder, som fonden samarbejder med i...
Operate har gennemført en analyse af opfattelsen af byudviklingsprojektet Køge Kyst blandt en række nøgleinteressenter....
Der underrettes for lidt og for sent, når børn udsættes for omsorgssvigt. Ankestyrelsen gennemfører kampagnen ”Tag signalerne...
Operate har hjulpet Berendsen med deres første CSR-rapport. Svanemærket vaskeservice, vækst mens CO2 udledningen falder og en...
Operate hjælper med international kommunikation om ozonlaget, som stadig er kraftigt nedbrudt trods årtiers internationalt...
Operate styrker sundhedsområdet med ansættelsen af Torben Dan Pedersen som områdedirektør. Torben har været direktør i Advice i...
Operate har i år hjulpet Udenrigsministeriet med at udarbejde Danidas Årsberetning. Årsberetningen 2008 har en ny tilgang i...
I konkurrence med en række andre lande har Danmark kandideret til at huse et nyt internationalt agentur for vedvarende energi,...
Danmark skal have en naturkanon, og miljøministeren har ønsket at involvere befolkningen mest muligt i debatten. Operate har...
Kommunikationsudfordringerne på forebyggelsesområdet er meget nuancerede og befinder sig på forskellige niveauer. Nogle gange...
Øresunddirekt er midt i en omfattende redesign-proces, som skal munde ud i en helt ny informationsportal på nettet. Operate har...
Copenhagen Resource Institute (CRI) hed tidligere Det Danske Temacenter for Affald og Ressourcer. Operate har hjulpet CRI med...
Forebyggelseskommissionen kom i april med 52 anbefalinger til, hvordan danskerne kan få et længere og sundere liv. Operate stod...
Københavns Kommune mangler arbejdskraft - især blandt sosu’er og pædagoger. Operate har derfor gennemført en større analyse af,...
De Regionale Færdselssikkerhedsudvalg koordinerer arbejdet med trafiksikkerhed i Danmark – og tager blandt andet initiativ til...
Operate hjælper Københavns Kommune og en række boligorganisationer med at gennemføre en kampagne, der skal motivere unge og...
Operate A/S har fået ny bestyrelse. Bestyrelsen består nu af Leif Støy, tidligere adm. direktør i Rambøll Management, Mikkel...
31. marts var mere end 200 repræsentanter fra hospitaler, virksomheder, rådgivningsvirksomheder, forskning og andre aktører...
Operate havde udviklet strategi, koordineret al praktik, udarbejdet såvel presse- som profilmaterialer og designet visuel...
Der skal gode ben til at slå Vækstforum Hovedstadens indsats i Klima-DM. I lørdags lød startskuddet til regionens cykeltour på...
Skal du vælge danske eller spanske jordbær, hvis du vil tænke på miljøet? Hvilke malinger er grønne valg, og hvor finder du...
Der er udformet SKI-aftaler på kommunikationsområdet. Det giver offentlige kunder en række nye fordele, når der skal løses...
Siden indvielsen af Øresundsbroen i 2000 har mange valgt bo eller arbejde i nabolandet, og det har skabt et behov for...
Personalebladet er, eventuelt sammen med ledermagasinet, ofte rygraden i den interne kommunikation. Vi skriver til en række...
Midt i januar blev det offentliggjort, at et partnerskab mellem Realdania Arealudvikling og Køge kommune gennem de kommende 20...
Operate har hjulpet energistyrelsen med at udarbejde en webguide til kvotebelagte virksomheders handel med CO2-kvoter og ...
Operate har været primær samarbejdspartner på konkurrencen Klima-DM, som Klimakonsortiet afholder i dette forår. Alle danskere...
Børsens ledelseshåndbog om CSR er netop udkommet. Operate har bidraget med en artikel om CSR-kommunikation. I artiklen bliver...
Operate samarbejder med Dansk Sygeplejeråd om at udvikle indholdet i ledermagasinet Forkant. Forkant bliver sendt ud til ca. 5...
Operate har kortlagt, hvilke barrierer og muligheder der er for at bruge kommunikation som styringsmiddel til at forebygge...
Man kan ikke skille klima og miljø ad. Men man bør gøre ét eller andet for at støtte forbrugernes jagt på klimavenlige...
Operate har gennemført to analyser af danske virksomheders informationsbehov i forhold til EU’s nye kemikalielov (REACH) for...
Albertslund Kommune vil ændre kommunens affaldsordninger, så samspillet mellem miljø, økonomi og service bliver bedre. Operate...
Operate har gennemført en analyse blandt små og mellemstore virksomheder, der viser, at virksomhederne går glip af potentiel...
Operate har i samarbejde med revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers udarbejdet publikationen ”Den ansvarlige virksomhed”.
Økonomistyrelsen står i spidsen for det formodentligt største statslige forandringsprojekt nogensinde.
På Kemikaliedag 2008 blev der sat fokus på FN’s ”Globalt Harmoniserede System” for klassificering og mærkning af kemikalier ...
Klimanyheder og interviews med verdens top-ledere og forskere inden for klima samt et hav af ressourcer udgør bare en lille del...
Miljøzonen ligger i København og på Frederiksberg og blev indført for at mindske den sundhedsskadelige partikelforurening.
Operate har samarbejdet med Danish Meat Association om en række publikationer om ansvarlighed i dansk svineproduktion....
Udviklingsministeren har udnævnt medlemmer af Danidas Oplysningsudvalg for perioden frem til udgangen af 2010. John Pedersen...
DI Videnrådgiverne er et nyt branchefællesskab under DI. John Pedersen fra Operate er indtrådt i bestyrelsen i den nye...
bestræbelserne på at skaffe sine 750.000 medlemmer attraktive tilbud, lancerede LO Plus sammen med kreditkortvirksomheden...
ISS har ønsket at skærpe brandet for sin danske virksomhed for at gøre opmærksom på de mange forskellige serviceopgaver,...
Novo Nordisk A/S har netop lanceret en international klimakampagne på intranettet for sine 26.300 medarbejdere verden over....
Operate er for første gang på Børsens liste over gazelle-virksomheder. Da Operate først blev etableret i som aktieselskab i...
By og Havn har i maj 2008 udskrevet en konkurrence om udviklingen af Nordhavnen, der betegnes som et af de største og mest...
Københavns Kommune har lanceret et nyt dynamisk miljøregnskab på nettet, som fortæller om byens miljømål og udviklingen frem...
Dansk Kommunikationsforening holder kursus i evaluering af kommunikationsindsatsen. John Pedersen fra Operate underviser på...
Hovedparten af de danske landmænd indberetter det obligatoriske gødningsregnskab elektronisk til Plantedirektoratet ...
By- og Landskabsstyrelsen har lanceret en hjemmeside, der sætter fokus på 2010-målet om at standse tilbagegangen i den...
FOSS har sat fokus på sit arbejde med employer branding og rekrutteringskommunikation.
Albertslund Kommune blev kåret som årets erhvervskommune af Børsen.
Operate står bag en omfattende analyse af henkastet affald i Danmark. Pizzabakker, plastickrus og engangsdåser flyder i byerne,...
Københavns Kommune vil minimere belastningen af miljøet, herunder klimaet, ved bæredygtig håndtering af affald. Kommunen vil...
Hvad sker der, når man blander fakta og opgaver om kemikalier med typiske teenageprodukter og ryster det hele sammen på en...
'De 5 Gaarde' producerer en række fødevarer af høj kvalitet. Virksomheden gør en stor indsats for at sikre alle led i...
Hvor meget læser medarbejderne i personalebladet, hvilken type artikler vil de helst læse, hvor lange skal artiklerne være,...
Albertslund Kommune, der er kendt og prisbelønnet for sit store miljøengagement, har arbejdet strategisk med energi- og...
Nordhavnen skal udvikles til at være en ny bydel i København. Og borgerne skal være med til at bestemme. Derfor inviterer...
Flere og flere virksomheder interesserer sig for ansvarlighedsarbejdet (CSR). Men mange virksomheder er usikre på, hvordan de...
Operate har hjulpet Ballerup Kommune med at lave en inspirationsavis om nærdemokrati til borgere og politikere. Avisen er...
Sundhedskommunikation er i vækst. Og her i firmaet har vi en enhed, som vi kalder for Operate Sundhed. Her løser vi opgaver...
Film til internettet er i vækst. Og er en naturlig del af den pallette, som Operate maler ud fra, når der skal kommunikeres....
Efter kommunalreformen har kommunerne fået en ny og større rolle i forhold til den lokale erhvervspolitik. Albertslund Kommune...
Plantedirektoratet har netop gennemført en analyse af den kommunikationsindsats, direktoratet gennemførte overfor...
Operate har for Dansk Byggeri gennemført en analyse blandt offentlige beslutningstagere i stat, regioner og kommuner.
Pakkekalendere og chokoladekalendere indtager de danske hjem og presser salget af den traditionsrige Børnenes U-landskalender....
Den danske regering er vært for FN's klimakonference COP15 i 2009. Operate har produceret en folder for den danske...
Stadig flere får øjnene op for vigtigheden af at arbejde bevidst med kommunikationen på de indre linjer. Kvaliteten af den...
De omkring 600.000 brændeovne og –kedler i Danmark står for ca. 60 % af det samlede danske udslip af sundhedsskadelige...
Operate løser kommunikationsopgaver for Borch Invest. Borch Invest er et kapitalinvesteringsselskab, hvis produkter retter sig...
Rådgivende ingeniører fra private konsulenthuse og ansatte i kommuner og regioner mødes 27. november i Nordatlantens Brygge i...
Hvordan kan udviklingslande tilpasse sig de globale klimaforandringer, der er på vej? Udenrigsministeriet deltager i dagene 7-9...
Luften i hjemmet kan indeholde op mod 900 forskellige kemiske stoffer, mikroorganismer og partikler som afgives fra...
Wikier er i udbredelse – både i professionel sammenhæng som redskab til videndeling og i vores fritid med hobbywikier om alt...
Hvad skal Ballerup stå for i 2020? Hvordan får vi flere til at bo og arbejde i kommunen? Hvordan håndterer vi de grønne,...
På Kemikaliedag 2007 sættes der fokus på potentialer og udfordringer ved nanoteknologi, når det gælder miljø og sundhed....
God forandringskommunikation er afgørende, når virksomheder og organisationer fusionerer.
Miljømærkning Danmark afvikler for andet år i træk en kommunikationskampagne i uge 41. Denne gang er fokus rettet mod unge....
Det globale uddannelsesmarked er en realitet. Det betyder, at danske uddannelsesinstitutioner skal markedsføre sig over for...
Copenhagen Economics er blandt landets førende leverandører af økonomiske analyser. Operate har udviklet ny visuel identitet...
Operate gennemfører i øjeblikket den hidtil største undersøgelse af henkastet affald i Danmark. Problemet er stigende, og noget...
Som rådgiver skal du tage ekspertrollen på dig og ikke være en nikkedukke. Du skal sige fra, når kunden er urealistisk i sin...
11 gange om året laver Gentofte Kommune et blad, som postomdeles til alle borgere i kommunen. Bladet ”Gentofte Lige Nu”...
Operate har bistået med udarbejdelse og design af den nye nationale arkitekturpolitik ”Arkitekturnation Danmark”....
Pressearbejde kan bruges til mange ting, bl.a. til at udbrede de gode historier om en virksomhed.
Hvad gør du, når telefonen ringer og en kritisk journalist er i røret? Hvordan håndterer du situationen, når skal på live i...
Miljøminister sætter fokus på danskernes syn på naturen.
Operate arbejder med sundhed, arbejdsmiljø og socialområdet. Det er i høj grad et område med vækst. Derfor har vi nu taget...
Hvad sker der med morgenaviserne fremover? Og vil TV2 Radio klare sig i konkurrencen med DR? Det var nogle af emnerne, da...
Plan 09 afholdt i april 2007 et seminar sammen med KL. Danske Regioner og Dansk Byplanlaboratorium. Målet var at få engageret...
Udenrigsministeriet har udarbejdet en samlet kommunikationspolitik for hele både ude- og hjemmetjenesten og for både den...
Til DSE Messen den 28. og 29. marts 2007 i Lyngby lavede Operate en messestand for ingeniørvirksomheden BWSC. Messestanden...
Operate fungerer som fast presse- og kommunikationsrådgiver for IFU, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene.
Kræftens Bekæmpelse har skudt kampagnen 'Skru ned for solen mellem 12 og 15' i gang med kronprinsesse Mary som...
Vejdirektoratet er pr. 1. januar 2007 en ny organisation med flere medarbejdere og ændrede opgaver. Operate hjælper med at...
Agenda 21-stragtegi for miljøkontrollen i Københavns Kommune
Finansforbundet, der er fagforening for ansatte i banker, kreditselskaber, pensionsforeninger m.m. har en række medlemmer, der...
2006 bød på flere markante mediekriser. Fødevareskandalen, kræftbehandlingen og overskridelserne af budgettet for byggeriet af...
For Energistyrelsen har Operate gennemført en større interessentanalyse, hvor kommunikationen med og til fire centrale...
Kommunerne vil i år være præget af kommunalreformen. Det gælder primært de mange kommuner, der har slået sig sammen. Men det...
Som led i det Bestseller-ejede tøjmærke Selecteds forårskampagne har Operate i samarbejde med designer Jakob Holmsberg...
Hvor mange borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune ryger? Hvem dyrker motion? Og hvad er barriererne for ikke at gøre det? Det og...
På baggrund Gribskov Kommunes nye byvåben har Operate udarbejdet ny visuel identitet for Gribskov Kommune. Herunder design og...
Direktoratet for FødevareErhverv, som er en del af Fødevareministeriet, ønsker at vide, hvor tilfredse brugerne er med...
Hvordan sætter man en politisk dagsorden? Og hvordan hjælper man sin organisation med at nå sine politiske mål? Operate...
Beskæftigelsesministeriet ønsker en opfølgning på deres hidtidige værdiarbejde. Operate har derfor foretaget en undersøgelse...
Operate har i 2006 lavet kommunikationskurser og medietræning i ministerier, interesseorganisationer og virksomheder – herunder...
Gentofte Kommune har samlet kommuneplanstrategi, budget og servicestrategi i en publikation. Formålet er at samle de dokumenter...
Operate har redigeret og designet bogen ”Danish Offshore Wind – Key Environmental Issues” for DONG Energy, Vattenfall,...
Operate har hjulpet Arbejdstilsynet, DI, Det Økologiske Råd, Forbrugerrådet, Foreningen for Danmarks Farve- og Lakindustri,...
Flere og flere virksomheder decentraliserer ansvaret for at vedligeholde og opdatere indholdet på deres hjemmeside. Sammen med...
Pr betaler sig. Men det kræver andet og mere end en opringning til Old boys' club. Kasper Westphal Pedersen fra Operate...
Operate har gennemført en målgruppeundersøgelse i den kommende Furesø Kommune. Målet er at sætte fokus på medarbejdernes ønsker...
Novo Nordisk var blandt de 10 første virksomheder i verden, som blev en del af WWF's Climate Savers program. Det betyder,...
Hvordan giver jeg min baby en tryg start på livet uden sundhedsskadelige kemikalier? Det var temaet i Miljømærkesekretariatets...
Forskningen skal være med til at give Danmark konkurrencekræft i globaliseringen. Politisk er der fokus på, hvad forskningen...
Udviklingen inden for det socialpolitiske område medfører, at Kofoeds Skole er i konkurrence med andre sociale aktører. Foruden...
”Hvordan kan gratisaviserne indgå i min medieplanlægning – om læsere, journalistikken og pr-muligheder?” Sådan lød titlen på et...
Adm. direktør i Operate A/S, John Pedersen, er indtrådt i Hovedbestyrelsen i Dansk Industri, som en af repræsentanterne for...
Inden for arbejdsmiljø ser vi for tiden en stigende liberalisering af rådgivningsmarkedet. Det betyder, at de professionelle...
Ofte ved man, at der ikke bliver råd eller tid til at evaluere. Men derfor kan man alligevel godt sætte mål for...
Hvordan skaber samarbejdsudvalget engagement og opbakning i virksomheden? Det var temaet, da Operate på årsmødet for su...
Københavns Kommune har offentliggjort et grønt regnskab for virksomheden Københavns Kommune og et grønt regnskab for...
Hvordan skal naturen udvikle sig i fremtiden? Får vi plads til både landbrug og sårbare og sjældne områder? Hvilken natur...
Operate har bistået med udarbejdelsen af rapporten ”Anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter”. Rapporten, der er...
Operate har udviklet, redigeret og designet en pjece om innovation i fødevaresektoren for Direktoratet for FødevareErhverv.
Børnehuset Siv er et sted for alvorligt syge børn og deres familier. Familier, som benytter stedet har alle børn, som er for...
Operate skal sammen med professor Erling H. Stenby fra DTU afvikle en række kurser i faglig formidling. Formålet er at ruste...
Copenhagen Economics er blandt de førende inden for anvendte økonomiske analyser. Operate hjælper med at udvikle ny visuel...
Direktoratet for FødevareErhverv under Fødevareministeriet er ansvarlig for en række støtteordninger, der finansieres af EU og...
For Undervisningsministeriet har Operate analyseret tidsskriftet Uddannelse. Analysen blev gennemført med kvalitative interview...
Operate har hjulpet med rådgivning, debatoplæg og afholdelse af borgerhøringer på børnepasnings- og ældreområdet i forbindelse...
Dansk Industri afholder seminar om energipolitikken i EU. John Pedersen fra Operate leder mødet, hvor der sættes fokus på...
Filmskolen, musikkonservatorierne, teaterskolerne og andre kreative uddannelser under Kulturministeriet har lavet en...
Hvordan spærrer man et skattet udflugtsmål midt i et turistområde af og kommer i gang med at pløje området op i søgen efter...
DJØF Bladet bragte den 9. juni 2006 et portræt af Operate A/S, hvor der bl.a. blev sat fokus på kommunernes...
FOSS er verdens førende leverandør af måleinstrumenter til fødevareindustrien. Operate hjælper virksomheden med pr. Anledningen...
For de otte kommuner på Vestegnen har Operate lavet en pjece med mere end hundrede attraktioner på Vestegnen. Operate har også...
Operate har undersøgt, hvordan forskellige personalegrupper på Frederiksberg Hospital vurderer den interne kommunikation og...
Via HH er en interesseorganisation, der arbejder for at integrere Skåne og Sjælland i det område, hvor Øresund er smallest –...
Operate har stået for design til og produktion af BWSC’s stand. BWSC har flere gange deltaget på DSE Messen.
Operate har leveret tekst og grafisk design til årsberetning fra Erhvervsknudepunktet for Hovedstadens Vestegn.
Fra den 24. november til den 1. december 2005 gennemførte Miljøstyrelsen kampagnen ”Grønt ansvar”. Kampagnen var en del af ”den...
Operate har hjulpet Professionshøjskolen UCC med at udarbejde en profilerings- og kommunikationsstrategi for den samlede...
Operate har gennem de seneste år bidraget med at udarbejde Danidas Årsberetninger for Udenrigsministeriet.
Operate har bistået med udarbejdelse og design af den nye nationale arkitekturpolitik ”Arkitekturnation Danmark”.
Samlet set resulterede netværks- og pressearbejdet i omtale af kampagnen mere end 160 steder – i tv, aviser og radio samt på...
Operate har hjulpet BWSC, der er en af verdens førende leverandører af dieselkraftværker, med rekruttering blandt...
Operate har hjulpet Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune med et website om alkohol, tobak og hash. Sitet er...
Operate har kortlagt, hvilke barrierer og muligheder der er for at bruge kommunikation som styringsmiddel til at forebygge...
Operate hjalp Miljøstyrelsen med at udvikle og gennemføre informationskampagnen ”65.000 grunde til bedre kemi”.
Operate har bistået Danmarks Tekniske Universitet med løsning af en række kommunikationsopgaver.
Albertslund Kommune ønskede hjælp med afvikling af borgerdialog om forandringer af de kommunale affaldsordninger, der skulle...
Operate har udarbejdet og gennemført en kampagne for Ankestyrelsen med budskabet: ”Tag signalerne alvorligt”.
Antallet af indbrud i private hjem var i 2009 på omkring 49.000. Det var en stigning på 50 procent i forhold til 2006. Da mange...
Operate har gennem en række år hjulpet Magistrenes A-kasse med en række forskellige analyse- og kommunikationsopgaver.
Græsted-Gilleleje og Helsinge Kommune skulle slås sammen som en del af kommunalreformen. Operate kom ind tidligt i processen og...
Operate har for Fødevarestyrelsen udviklet og gennemført kampagnen ’Nemt at vælge sundere’, der sætter fokus på nøglehulsmærket.
På fodboldbanen er der klare spilleregler. Sådan skal det også være i hjemmene. Derfor opfordrer landsholdsspillerne alle...
For at afdække det nuværende brand og potentialet for nye brandretninger, gennemførte Operate en analyse blandt ISS’s nuværende...
NCC købte i oktober 2010 Krøyers Plads på Christianshavn. Byggeprojekter på området har tidligere mødt stor folkelig modstand,...
”Brug mere – spild mindre” er en netværkskampagne. En række kommuner, organisationer, foreninger, virksomheder og myndigheder...
Operate har hjulpet FDB med at udvikle og lancere Skandinaviens første bæredygtighedspris – Den Grønne Idépris.
Operate har testet By & Havns udstilling på Rådhuspladsen, der var en del af projekt Hopenhagen i forbindelse med...
Bo i byen er navnet på en 14 uger lang informationskampagne. Formålet var at forbedre renommeet for fem udvalgte boligområder i...
Plantedirektoratet har gennemført en brugertilfredshedsanalyse af kommunikationsindsatsen til foderstofvirksomheder i...
Operate har siden hjulpet GTS med at konceptudvikle, designe og layoute det årlige performan­ceregnskab.
Kampagnen var primært båret af sociale medier som Facebook, YouTube samt kampagnens hjemmeside suppleret med plakat og flyers...
Operate har analyseret personaleblad og intranet for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.
NNF ønskede med et beskedent budget at gøre opmærksom på slagteriarbejdernes situation, der er præget af udflytning af...
Operate har for Ergoterapeutforeningen lavet en faglig analyse om de samfundsmæssige gevinster ved genoptræning.
For Miljøstyrelsen har Operate udviklet og gennemført informationskampagnen ”65.000 grunde til bedre kemi”, der giver råd om,...
Danske Regioner bad Operate om at udforme en PR-kampagne, som skulle nå alle danskere fra 18 år og op.
Tag signalerne alvorligt. Du skal reagere, hvis du ser signaler på, at et barn ikke har det godt derhjemme. Det var budskabet i...
Moderniseringsstyrelsen ønskede at gennemføre en foranalyse, der kunne fungere som vidensgrundlag for den offentlige sektors...
For Vejdirektoratet har Operate gennemført en analyse af al presseomtale af direktoratets ansvarsområde gennem et år.
Kulturarvsstyrelsen har i samarbejde med Realdania udviklet indsatsen Bygningskultur 2015.
Operate var primær samarbejdspartner for Klimakonsortiet om konkurrencen, der henvendte sig til alle danskere og danske...
A-kassernes brancheorganisation, AK Samvirke, har netop lanceret en ny og mere brugervenlig hjemmeside. Operate IT har udviklet...
Operate stod bag KTO og KL's kampagne "Hvorfor tør de?" Kampagnen rettede sig mod teenagere og satte fokus på...
Operate har udført to analyser for Miljøstyrelsen om REACH-information.
Operate har været redaktør på håndbogen og stået for design og layout på publikationen, som KL og KTO står bag.
Operate hjælper Gentofte Kommune med layout og fotos til borgeravisen Gentofte Lige Nu.
DONG Energy ønskede at udbygge sin kunderådgivning i forbindelse med erhvervsordningen DONG Energy Klimapartnerskaber.
Operate har hjulpet Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA) med at formidle den nyeste viden om stress og trivsel på arbejdspladsen.
For at gøre det lettere at finde relevante høringer, at få opdatering om nye høringer og gøre det enkelt at afgive et...
Operate har hjulpet Danish Business Unit i Maersk Oil med at lave en intern kampagne om sikkerhed.
Reagér på bivirkninger - og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle. Det er budskabet i en ny kampagne fra...
Danish Business Unit i Maersk Oil påbegyndte et stort internt forandringsprojekt. I den forbindelse hjalp Operate dem med at...
Operate har hjulpet Københavns Kommune med at udvikle en employer branding-strategi og en plan for implementering af strategien.
Køge Kyst er et af Danmarks store byudviklingsprojekter. En ny bydel skal udvikles i den centrale del af havneområdet i Køge...
Operate har udviklet og designet en unik vidensportal for studerende og jobsøgende dimittender i samarbejde med Magistrenes...
Trusler, tvang og udnyttelse kan ikke nødvendigvis ses på ofre for menneskehandel. Men der er signaler, man kan holde øje med.
ISS ønskede at skærpe sit employer brand for at sikre den fremtidige rekruttering til koncernen. Operate hjalp med foranalyse,...
Operate udviklede – som led i en global informationskampagne - et fakkel-koncept, som skulle få toppolitikere og top...
Mere end 100 forskere har bidraget til kataloget, som fungerer som et udstillingsvindue for mere end 80 af fakultetets...
Operate har hjulpet med en kampagne, der sætter fokus på piger og drenges uddannelsesvalg.
Operate har hjulpet Kulturministeriet med en publikation, hvor Filmskolen, musikkonservatorierne, teaterskolerne og andre...
I de kommende årtier skal hele Nordhavnens areal på 200 hektar gøres til en attraktiv, levende og bæredygtig bydel.
Kampagnen skal også være med til at fremme forståelsen for det at have en deltidsbrandmand ansat hos potentielle arbejdsgivere...
Beskæftigelsesministeriet har i en årrække gennemført kampagnen ”Et par år ekstra gør en forskel”.
Hvordan brander man noget så komplekst som en kommune?
Operate har i samarbejde med revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers udarbejdet publikationen ”Den ansvarlige virksomhed”.
Miljøministeriet skød en stor kampagne i gang ”Luk luften ind – godt klima i hjemmet” med fokus på at udbrede fem gode...
Operate har udviklet en kampagne for BUPL, der har til formål at få flere unge til at søge ind på pædagoguddannelsen.
Operate har hjulpet Ballerup Kommune med at gennemføre en større proces, der inddrog og engagerede borgerne i forbindelse med...
Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene, IFU, har udgivet en håndbog til de virksomheder, som fonden samarbejder med i...
Danske Regioner bad Operate om at udforme en kampagne, som skulle nå alle danskere fra 18 år og opefter. Budskabet blev rullet...